Nieuw onderhoudscontract Golfbaan Kralingen

20 okt 2023

Onze Golfbaan bestaat dit jaar 90 jaar en is een van de oudste banen met een A-status en een bijzonder stukje natuur in het Kralingse Bos, binnen de stadsgrenzen van Rotterdam. De baan is ook nog eens de laagst gelegen baan van Europa. Om de baan in optimale conditie te houden is goed onderhoud heel belangrijk. Daar is kennis en kunde voor nodig.

Per 1 januari a.s. gaat de Oosthoek Groep de komende vijf jaar het onderhoud van onze baan uitvoeren. Hun greenkeepers hebben niet alleen kennis en kunde van het gebruik van de juiste grassoorten, maar ook inzicht in architectuur, bodemkunde en kijken door de ogen van de golfer (want ook zij zijn gek op het spel!). En met Leon van Dijk als hoofduitvoerder heeft Oosthoek Groep bovendien kennis van onze baan in huis, want Leon was jarenlang hoofdgreenkeeper in Kralingen. 

Bij de keuze voor de onderhoudspartij hebben we ons uitvoerig laten adviseren o.a. door Lambert Veenstra (Veenstra Adviesburo Golfbanen B.V.).

De innovatieve aanpak van Oosthoek Groep zal de kwaliteit van onze baan zeker ten goede komen.

Wij danken het team van A.H.A. de Man voor de inzet en goede zorgen in de afgelopen jaren.

 
Maak kennis met Oosthoek Groep
Rock Augustinus  

Oosthoek Groep verzorgt de aanleg, het onderhoud en de reconstructie van groenvoorzieningen, golfbanen, sportvelden en recreatiegebieden. Al 30 jaar houden ze zich bezig met de aanleg en het onderhoud van golfbanen. Ze onderhouden 100% chemievrij en met oog op de toekomst werken ze met ons aan een duurzaam beleid zodat onze golfers optimaal gebruik kunnen maken van onze baan. Het familiebedrijf bestaat sinds 1972 en inmiddels neemt de nieuwe generatie de leiding over van oprichter Piet Oosthoek, die overigens nog nauw betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken. 

Zo ook met de aanbesteding van het onderhoud van onze baan. Wij belden hem voor een nadere kennismaking en te horen hoe ze het onderhoud gaan aanpakken.
 

“Wij zijn heel blij met deze opdracht om het onderhoud van Golfbaan Kralingen,” reageert Piet Oosthoek verheugd. “We zijn misschien niet zo’n heel bekende speler binnen de golfbanen maar met deze overeenkomst en het onderhoud van de Haarlemmermeerse golfbaan hebben we een zestal topbanen in ons portfolio. 
 

Golfbanen optimaal beheren vereist een brede kennis van zaken. Onze greenkeepers hebben niet alleen kennis en kunde van het gebruik van de juiste grassoorten, maar ook inzicht in architectuur, bodemkunde en kijken door de ogen van de golfer (want ook zij zijn gek op het spel!).

Wij verzorgen chemievrij onderhoud van een gezonde en groene grasmat, leggen nieuwe golfbanen aan maar renoveren ook bestaande golfbanen voor een betere kwaliteit en speelbeleving. En we ondersteunen in het verkrijgen van de GEO certificering.

Voortdurend proberen wij onze methodieken te innoveren. Bij greens waar het watermanagement lastig is doen wij eerst een gezondheidscheck met bacteriologisch onderzoek. Ook onderzoeken we de bemesting en bodem. Afhankelijk van de uitkomsten passen we technieken toe, o.a. afkomstig uit de boomkwekerij, die helpen om de toplaag optimaal te prepareren. 

Als wij in januari op Golfbaan Kralingen beginnen gaan we eerst de verbeterpunten inventariseren. Ik verwacht dat waterbeheersing en de vlakheid onze eerste aandacht krijgen. In het begin denk ik dat we grote stappen maken, ik verwacht dat die stappen in het tweede jaar en daarna steeds kleiner worden. 

Wij staan voor korte lijnen, open communicatie en denken in oplossingen. Of: wij zeggen niet wat we doen, maar we doen wat we zeggen!”

 
Terug naar nieuwsoverzicht