Gedragscode Veilig Sportklimaat

Op Golfbaan Kralingen heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact.

Om deze positieve sportsfeer vast te houden is een Gedragscode afgesproken die zorgt voor een respectvolle en sociale omgang tussen alle spelers, gasten, personeel, golfprofessionals, commissieleden en de besturen op Golfbaan Kralingen.

Wij hanteren de volgende gedragscode:

Je laat de ander in zijn waarde: accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet door opmerkingen of gedragingen. Je houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Je valt de ander niet lastig.

Je bent eerlijk en sportief: speel eerlijk en gebruik geen verbaal of fysiek geweld. Je komt niet ongewenst te dichtbij. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. Je negeert de ander niet. Je doet niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

Je discrimineert niet: maak geen onderscheid naar o.a. godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken. Je geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. Je stelt geen ongepaste vragen en maakt geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

Machtsongelijkheid en afhankelijkheid: Je maakt op geen enkele wijze misbruik van een mogelijke machtspositie. Onthoud je van elke vorm van fysiek en emotioneel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, seksuele contacten en -relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

Overtreding van deze Gedragscode kan aanleiding geven tot verschillende vervolgacties zoals schorsing of uitsluiting van het speelrecht en/of melding bij Centrum Veilige Sport, NGF, hulpverlening, politie en Centrum Seksueel Geweld.