Golfbaan

Vertrouwenspersoon

Heeft er zich iets met u voorgedaan op Golfbaan Kralingen in relatie tot bejegening van uw persoon? Ongewenste intimiteiten, pestgedrag, discriminatie of persoonlijke bejegening? Wilt u dat vertrouwelijk met delen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon? Dat kunt u per mail bij de heer Eugène van der Heijden delen. Eugène zoekt dan contact met u op.

Het bestuur van Stichting Golfbaan Kralingen heeft besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen voor ongewenste intimiteiten, pestgedrag, discriminatie of persoonlijke bejegeningen op de golfbaan. Een vertrouwenspersoon die geen (andere) relatie heeft met golfbaan Kralingen, niet in Rotterdam woont, niet golft en daarmee volledig onafhankelijk is. We hebben in de heer Eugène van der Heijden de gewenste vertrouwenspersoon gevonden.

Eugène (1964) is in 1990 afgestudeerd aan de Rechtenfaculteit in Leiden. Sindsdien heeft hij zich als jurist met name ingezet binnen het onderwijs, onder andere bij drie universiteiten en bij een stichting die zich bezig houdt met Nederlands onderwijs in het buitenland en Europese scholen.

In 2004 is Eugène zich gaan bekwamen in mediation met in 2005 een registratie als zelfstandig mediator in arbeidsconflicten. Na zijn parttime benoeming in 2015 als ombudsman van de universiteit Leiden is hij dit werk gaan combineren met diverse klachtencommissies ongewenste omgangsvormen bij de Rijksoverheid (o.a. ministeries en inspecties).

Eugène omschrijft zichzelf als informeel, de-escalerend, empathisch maar ook als rechtvaardig, stevig en doortastend. Hij heeft al bij verschillende andere organisaties de rol van vertrouwenspersoon vervuld. Eugène ziet het als zijn missie om mensen die bij hem een melding doen over ongewenst gedrag  het vertrouwen te geven dat hij hier op een vertrouwelijke wijze mee zal omgaan en goede informatie te geven aan de melder over zijn beoogde aanpak.

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@golfbaankralingen.nl

Voor klachten over de golfbaan of het golfspel en daaraan gerelateerd gedrag of gerelateerde zaken is en blijft het bestuur Stichting Golfbaan Kralingen het eerste aanspreekpunt.