Coronavirus

Coronavirus

Tijdelijke maatregelen onder invloed van het Coronavirus | update 9 juli 2021

Voor alle golfers geldt graag gepaste golfkleding aan met golfschoenen en elke speler een eigen golftas. Gastspelers tonen bij de Caddiemaster hun NGF-pas (digitaal) met handicap, anders helaas geen toegang. De oefenfaciliteiten zijn beschikbaar voor spelers met een starttijd, les bij een van onze pro’s en/of jaarkaarthouders. Bezoekers die niet aan deze randvoorwaarden voldoen, worden uit fysieke veiligheid niet meer toegelaten tot het golfterrein (wel tot het restaurant). Voor handicap 36 of hoger geldt: u speelt oranje, zie punt 1., tabje 3.

Let op! Door Corona zijn er deels andere regels en protocollen geldend.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere updates:

 • wijziging per 9 juli:
  • KNMI-kleurcodes geel-oranje-rood: protocol baansluiting en risico’s toegevoegd
 • wijziging per 11 juni 2021:
  • restaurant Golfclub Kralingen is weer open, onder Coronavoorwaarden horeca
  • kleine tekstuele wijzingingen geupdate
  • kleedkamers en douches zijn weer te gebruiken, graag eigen handdoek meenemen
  • vlaggen en baanmeubilair weer in gebruik, spelers moeten desgewenst zelf ontsmetten

De Stichting Golfbaan Kralingen handhaaft de onderstaande aanpassingen om aan de van overheidswege verplichte doelen te kunnen (blijven) voldoen. De belangrijkste:

 • Alleen golf(spel) na reservering (al dan niet vooraf) en registratie. Dus geen ballenspiraal. Doel: registratie van spelers volgens een bezettingsschema, contact- en wachtmomenten voorkómen. En om bij eventuele nieuwe uitbraak contactonderzoek te kunnen doen.
 • Voorkom aanraking / contactoppervlakken verminderen. Volop handen wassen en desinfectie, vlaggenstokken op eigen risico aanraken, scorekaarten bij voorkeur digitaal. Doel: risico op besmetting voorkómen.
 • Elke speler moet op het golfterrein de protocollen strikt naleven, handen desinfecteren, de aangegeven routing volgen en aanwijzingen van caddiemaster en/of marshall opvolgen.

Heeft u vragen over de protocollen, toegang en andere zaken die op de golfbaan betrekking hebben, zoek dan contact met de baancommissaris van Stichting Golfbaan Kralingen, de heer Laurens van Dorp. Coronacoördinator is Ruud Kruip. Beiden bereikbaar via info@golfbaankralingen.nl

KNMI codes geel, oranje of rood: betreden op eigen risico

Het betreden van de golfbaan is altijd op eigen risico en de stichting aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Bj door het KNMI gestelde kleurcodes gelden de volgende protocollen.

KNMI-code geel:
golfbaan blijft open, maar er wordt bij Baanstatus gevraagd om extra voorzichtig te zijn vanwege code geel.
 
KNMI-code oranje:
baan wordt gesloten als er veiligheidsrisico’s dreigen te ontstaan als gevolg van langdurige storm of rukwinden.
 
KNMI-code rood:
baan gesloten, vanzelfsprekend, omdat bij code rood sowieso het advies luidt om thuis te blijven.

Inhoudsopgave

1. Reservering starttijd vooraf of registratie bij caddiemaster op locatie

2. Bereikbaarheid en parkeren

3. Routing op het terrein

4. Caddiemaster / receptie

5. Gebruik oefenfaciliteiten

6. Golfles en lesmateriaal

7. Het golfspel & local rules

8. Golfbaan en baanfaciliteiten

9. Restaurant en terras

10. Corona & onverhoopte gezondheidsklachten

1. Reservering starttijd vooraf of ter plekke registreren

Op Golfbaan Kralingen kan worden gespeeld na, bij voorkeur digitale, reservering van een starttijd. U moet vooraf boeken, maar kunt ook op de dag zelf live bij de caddiemaster in diens kantoor een vrije starttijd opvragen om dan te spelen. Het vriendelijke verzoek niet te bellen met de caddiemaster voor een starttijd, tenzij dat niet anders kan.

De reservering verloopt via de homepage, waar u via de inlog van E-Golf4U een vrije starttijd kunt zoeken en reserveren. Clubleden en jaarkaarthouders (heel jaar) loggen op de website in via EGolf4U, overige spelers via ‘reserveer starttijd’. Lukt dat niet, dan is bellen met de caddiemaster tijdens openingstijden het alternatief, mits u de NGF-nummers van de spelers paraat heeft: (+31) 010 – 45 22 475.

Registratie verplicht

De opgelegde doelen zijn:

 • registratie van spelers volgens een bezettingsschema, contact- en wachtmomenten voorkómen;
 • zoveel mogelijk mensen laten sporten en bewegen.
 • 1,5 meter afstand bewaren, binnen en buiten het spel.

Voor:

 1. of een 9-holes ronde (= 1 boeking) of 18-holes ronde (= 1 boeking), per dag;
 2. maximaal een 2-bal met een totale handicap van maximaal 108,00;
 3. maximaal een 3-bal met een totale handicap van maximaal 90,00;
 4. maximaal een 4-bal met een totale handicap van maximaal 80,00;
 5. maximaal 6 dagen voorafgaand aan een ronde voor maximaal 3 boekingen per week, jaarkaarthouders 7 dagen.

1. Het boeken van 9 of 18 holes.

U kunt boeken voor 9 holes en indien het reserveringssysteem dat toelaat ook voor een 18 holes ronde. Wanneer gekozen wordt voor 18 holes via het dropdown menu in het boekingsoverzicht, wordt de starttijd van de tweede 9 holes 2 uur na de eerste gekozen starttijd geboekt. Het systeem controleert of deze doorstart mogelijk is. Twee uur lijkt misschien ruim, maar is gekozen om het risico zoveel mogelijk te beperken dat de doorstart wordt gemist. Het is zaak dat u zich voorafgaand aan uw tweede ronde weer even meldt bij de caddiemaster. Vanzelfsprekend houden wij de vinger aan de pols om te ervaren of en hoe dit werkt.

2. 3x per week vooraf reserveren plus eventueel op de dag zelf

Vaste spelers let op: op de dag zelf kan een nog niet geclaimde starttijd alsnog gereserveerd worden. Ook wanneer er al drie keer in de betreffende week een starttijd is gereserveerd. Zodoende kunnen zoveel mogelijk golfers spelen op Golfbaan Kralingen, waarmee we voldoen aan het protocol. Maar is het, voor wie dat wenst, wellicht ook mogelijk vaker dan drie keer per week te spelen.

3. Speelt u handicap 36 of hoger? Dan speelt u van de oranje tee

Sinds de heropening is het vaak druk in de baan. Vanuit Corona-veiligheid is het voorkómen van opstopping een harde eis. Wie handicap 36 of hoger heeft, is daarom verplicht om vanaf de oranje tee te spelen. Mocht de baan rustig zijn, dan kan de caddiemaster u desgewenst toestemming geven om van rood of geel te spelen. Maar het uitgangspunt is oranje. De handicap-registratie die u volgens de NGF heeft, is hierbij leidend.

2. Bereikbaarheid en parkeren

Vanaf de snelweg A16, afslag 26 Rotterdam-Kralingen, rijdt u twee minuten later via de Kralingseweg ons parkeerterrein op. Met zo’n 90 gratis parkeervakken is dit groot genoeg om de auto gespreid te parkeren, zodat de anderhalve meter ook daar minstens gehandhaafd blijft.

Voor de fiets en scooter is extra parkeerruimte gemaakt nabij de putting green en entree naar de golfbaan.

Metro- en bushalte Kralingse Zoom bevindt zich op 800 meter (10 minuten lopen), of neem buslijn 36 (RET) naar de halte Lichtenauerlaan en wandel nog maar 250 meter naar de golfbaan.

3. Routing op het terrein

De routing rondom het clubhuis en op het terrein tussen parkeerterrein en de caddiemaster is opgeheven met dien verstande dat iedereen 1,5 meter afstand in acht neemt. U wordt vriendelijk verzocht zich hier aan te houden. Het is vooral niet toegestaan om op deze paden gezellig even bij te praten met elkaar; u blokkeert dan de weg voor anderen. Daarmee voldoen wij aan de protocollen die ons door de NVG/NGF en de Veiligheidsregio zijn opgelegd.

Tijdelijke opstelplaats trolleys en golftassen tbv bezoek aan restaurant / terras
Onder de grote kastanjeboom bij green hole 9 / afspuitplaats greenkeeping, is tijdelijke opstelplek voor golftassen en -trolleys op het gras, voor die golfers die tussendoor gebruik willen maken van het restaurant en/of terras. Het looppad aan de zijde van de machineloods moet te allen tijde vrij blijven (van daar gestalde trolleys).

Baanmeubilair grotendeels weer in gebruik: desgewenst zelf ontsmetten
Het baanmeubilair in baan (banken, ballenwassers, afvalbakken) is weer in gebruik. Op het terrein worden spelers geacht de anderhalvemeter afstandsregel te hanteren. We vertrouwen op de verantwoordelijkheid van ieder individu. Het is aan de spelers zelf om het baanmeubilair voor en/of na gebruik zelf te ontsmetten met eigen desinfectiemiddel; we leggen die verantwoordelijkheid bij u, maar daarmee is het wel weer mogelijk om bijna alles te gebruiken zoals u dat vóór Corona gewend was. Alleen de handdoekjes bij de ballenwassers ontbreken nog uit oogpunt van hygiëne.

4. Caddiemaster / receptie

Iedereen die komt golfen, meldt zich allereerst bij de caddiemaster (is ook onze receptie). Bij de caddiemaster staat desinfectiemiddel opgesteld. Alle spelers worden verzocht hun handen hier te ontsmetten. Het kantoor van de caddiemaster is helaas te klein om verantwoord meer dan 1 persoon tegelijkertijd te ontvangen, binnen een mondkapje dragen is verplicht.

Alleen pinbetalingen zijn mogelijk op Golfbaan Kralingen. Contant geld wordt niet aangenomen. 

De caddiemaster wordt middels een transparant PVC-scherm beschermd, vice versa.

Gastspelers tonen elk hun handicapregistratie bij de Caddiemaster met de digitale NGF-kaart en -nummer. Wie zijn of haar handicapregistratie niet kan tonen, wordt de toegang geweigerd. Oorzaak van deze opstelling van het bestuur Stichting Golfbaan Kralingen is misbruik door kwaadwillenden, wat schadelijk is voor de baankwaliteit en voor de baanbeleving door spelers.

5. Gebruik oefenfaciliteiten

Op de oefenfaciliteiten hebben onze golfpro’s met hun leerling(en) tijdens de les voorrang op spelers die alleen komen oefenen. Iedereen kan oefenen en gebruik maken van de faciliteiten op basis van beschikbaarheid. Voor het oefenen op de driving range staan bij de caddiemaster ballenmandjes ter beschikking aan spelers die willen oefenen.

U mag alleen met de hogere ijzers afslaan (vanaf ijzer 5). Het is op de driving range niet toegestaan om met een driver, hout of hybride af te slaan, tenzij een golfpro aan uw zijde staat. Ballen die over het net naar rechts afzwaaien naar de naastgelegen Boszoom, zorgen jaarlijks meermaals voor schade aan voorbij rijdende auto’s en fietsers

Oefenfaciliteiten, ieder met een eigen gebruik

Voor de driving range geldt dat bij aanvang bij de caddiemaster een ontsmet ballenmandje (1 mandje per persoon) gehaald kan worden. Een ballenkaart of smartphone helpen u bij de driving range aan ballen. Wie niet op het overdekte deel terecht kan, kan ook aan de overzijde afslaan. Na afloop van het oefenen wordt het mandje (dat u zelf hebt ontsmet) weer ingeleverd bij de caddiemaster. Dus niet achterlaten op de driving range.

Spelers die de regels niet kennen zijn een gevaar voor anderen; daarom is de driving range per maandag 16 november 2020 niet meer toegankelijk voor eenieder die geen handicap registratie heeft en/of les bij een van onze golfpro’s.

Voor de oefenbunker geldt dat er maximaal 1 persoon tegelijkertijd gebruik van kan maken met eigen clubs. Na afloop het verzoek om met een golfclub de bunker weer zo netjes mogelijk glad te maken en eventuele oefenballen zelf op te ruimen.

Voor de putting green geldt dat de vlaggenstokken in de holes staan maar er uit mogen worden gepakt op eigen risico. Ontsmetten is gewenst. Spelers mogen t elkaar niet passeren binnen een afstand van 1,5 meter.

Onder andere bij de caddiemaster zijn desinfectievoorzieningen getroffen. Maak hier alsjeblieft gebruik van.

6. Golfles en lesmateriaal

Heeft u vragen over golflessen of golfclinics, neem dan contact op met een van onze PGA-A pro’s van de Golfschool Kralingen:


 • Mariëtte de Groot: 06 – 50 69 82 63

 • Caroline Nieuwenhuisen: 06 – 52 51 20 34

Tijdens de golflessen gaan wij ervan uit dat eenieder zijn eigen materiaal gebruikt. Wanneer geen eigen materiaal beschikbaar, kan dit opgevraagd worden bij de golfpro’s. Zij zorgen dat dit klaar staat en dat dit voor en na de les wordt gedesinfecteerd.

Voor wie geen les wil nemen, maar ook niet over een golfset beschikt; een volledige professionele Titleist golfset met tas en eventuele trolley zijn te huur bij de caddiemaster, op basis van beschikbaarheid.

7. Het golfspel & local rules

Markeren van de scorekaart

De NGF raadt spelers aan gebruik te maken van digitale scorekaarten. Daarom heeft de Handicap en Regelcommissie Golfclub Kralingen de volgende tijdelijke regel ingesteld. In verband met zorgen over het uitwisselen van de papieren scorekaarten kiest de  Handicap- & Regelcommissie ervoor om manieren voor het noteren van scores te accepteren, die niet strikt overeenkomen met regel 3.3b. Bijvoorbeeld:

 •  Spelers mogen hun eigen scores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).

 • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.

 • Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren mits de commissie de scores op een andere manier kan accepteren.

Vlaggenstokken

Per 7 juni 2021 mogen de vlaggenstokken weer worden aangeraakt en uit de hole gehaald. Wel zijn spelers zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van de vlaggenstok.

Fairways

Er zijn op sommige plekken midden op de fairways kale plekken waar te nemen, waar het gras is weggeslagen. Deze zijn veroorzaakt door emelten die zich vlak onder het gras hebben genesteld en kraaien die verzot zijn op deze larven van de langpootmug, en derhalve het gras hebben omgewoeld. Dit is van toepassing op de fairway, halverwege hole 2, hole 4 en hole 8 (in het algemene gebied). Dit kan gekenschetst worden als ‘schade door dieren, regel F-10’.

De Handicap- en Regelcommissie heeft de volgende tijdelijke regel ingesteld: 

 • In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door vogels grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b. Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler. Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.”

Bunkers

De bunkerharken zijn weer teruggeplaatst in de bunker. U wordt verzocht zelf desinfectiemiddel of -doekjes mee te nemen, zodat u de bunkerhark na gebruik kunt ontsmetten. De bunkerhark wordt na gebruik weer teruggeplaatst op de standaard. Voor bunkers geldt: laag erin, laag eruit (aan de lage zijde instappen, niet via de hoge rand). U wordt verzocht de hark na gebruik te ontsmetten.

Broken-tee cups

U dient uw afval mee naar huis te nemen. Uitzondering hierop zijn broken-tees. Om de teeboxen in optimale staat en schoon te kunnen houden, zijn de broken-tee-cups in de baan geplaatst. Het is de bedoeling dat hier alleen broken-tees in belanden. Ander afval zoals kassabonnen, verpakkingen van energierepen, versleten golfhandschoentjes, bananenschillen of beschadigde golfballen horen hier dus niet in thuis. Gebruik alsjeblieft de golftas voor tijdelijke afvalinzameling en neem uw afval mee naar huis. 

Afspuitplaats schoenen, trolleys en clubs

De afspuitplaats is weer bruikbaar, met inachtneming van de desinfectie maatregelen. Spelers worden verzocht de spuithendels zelf te ontsmetten. 

Hole 5A / 5B

Bij het boeken van een starttijd ziet u voortaan niet meer of u voor hole 5A of 5B boekt. In principe even weken 5A, oneven weken 5B.

8. Golfbaan en baanfaciliteiten

Banken, ballenwassers en afvalbakken

Het merendeel van de houten baanbanken is teruggeplaatst in de baan. Die horen nu eenmaal bij de look & feel, bedoeld voor kort plaatsnemen áls men even moet wachten. De kans op besmetting is klein en ook hier geldt dat u verzocht wordt bij gebruik na afloop de leuning even te ontsmetten.

Op drie plaatsen in de baan (afslag holes 1, 4 en 5B) zijn afvalbakken geplaatst voor ander afval; deze kunt u desgewenst gebruiken, mits de klep na gebruik de bak afsluit voor kraaien en ongedierte. U wordt verzocht uw overige afval te verzamelen in uw golftas en thuis uw afval weg te gooien.

Kleedruimten in het clubhuis

Het is weer toegestaan gebruik te maken van de kleedruimten in het clubhuis. Er mag ook weer gedoucht worden. U wordt verzocht uw eigen handdoek mee te nemen.

Toilet

De toiletten in het clubhuis nabij de entree zijn  beschikbaar welke dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd worden. Het voormalige baantoilet nabij hole 6 is verwijderd.

Golfbuggy / -cart

Per gereinigde golfbuggy maximaal 2 personen. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze:

 1. uit hetzelfde huishouden komen, mondkapjes zijn NIET verplicht.
 2. niet tot hetzelfde huishouden behoren, mondkapjes zijn NIET verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd.

De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te reinigen. De verantwoordelijkheid voor het reinigen ligt bij de gebruiker(s).

9. Restaurant en terras

Het restaurant Golfclub Kralingen (inclusief terras) is per 5 juni 2021 weer volledig open onder de beperkende Corona-voorwaarden! Rondom het clubhuis moet de vrije loopruimte maximaal blijven om contactmomenten te voorkomen.

10. Corona & onverhoopte gezondheidsklachten

Onverhoopte gezondheidsklachten? Blijf dan alsjeblieft thuis bij:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38 graden
 • Wanneer iemand binnen uw huishouden koorts heeft vanaf 38 graden
 • Wanneer iemand benauwdheidsklachten heeft
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).