Coronavirus

Coronavirus

Tijdelijke maatregelen onder invloed van het Coronavirus | update 9 april 2021

Wijzigingen ten opzichte van eerdere updates:

 • wijziging per 9 april:
  • wie een bunkerhark gebruikt, moet deze met eigen desinfectiemiddel na gebruik schoonmaken.
 • wijziging per wijziging per 17 maart 2021:
  • per 17 maart maximaal 3-bal toegestaan (maximaal totaal handicap 90,00)
  • per 24 maart onder voorwaarden ook 4-bal mogelijk na 14:00 uur behalve op vrijdag (maximaal totaal handicap 80,00)
 • wijziging per 2 september 2020: handicap 36 of hoger: u speelt oranje, zie punt 1., tabje 4

De Stichting Golfbaan Kralingen handhaaft de onderstaande aanpassingen om aan de van overheidswege verplichte doelen te kunnen (blijven) voldoen. De belangrijkste:

 • Alleen golf(spel) na reservering (al dan niet vooraf) en registratie. Dus geen ballenspiraal. Doel: registratie van spelers volgens een bezettingsschema, contact- en wachtmomenten voorkómen. En om bij eventuele nieuwe uitbraak contactonderzoek te kunnen doen.
 • Routering op het terrein zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer en werken met intervaltijden. Doel: risico op passeren voorkómen, beheersbare toestroom van spelers.
 • Maximaal aantal spelers de mogelijkheid bieden: iedereen met een handicap-registratie (max 54) is even welkom. Golfers die nog geen handicapregistratie hebben, maar wel les bij een van onze pro’s, zijn eveneens hartelijk welkom. Golfers met een baanpermissie van buiten Golfbaan Kralingen en/of zonder handicap-registratie worden per 16 november 2020, uit fysiek veiligheidsoogpunt, niet meer toegelaten. Doel: zoveel mogelijk mensen veilig laten sporten.
 • Voorkom aanraking / contactoppervlakken verminderen. Volop handen wassen en desinfectie, vlaggenstokken niet aanraken, scorekaarten bij voorkeur digitaal. Doel: risico op besmetting voorkómen.
 • Gastspelers tonen hun NGF-kaart met handicapregistratie bij de Caddiemaster. Het is de verantwoordelijkheid van de speler die bij zich te dragen. Wie geen kaart kan tonen – analoog of digitaal – wordt de toegang geweigerd om te spelen of te oefenen op de driving range en oefengreen.
 • Elke speler moet op het golfterrein de protocollen strikt naleven, handen desinfecteren, de aangegeven routing volgen en aanwijzingen van caddiemaster en/of marshall opvolgen. Elke speler speelt met een eigen golftas, draagt golfschoenen en correcte golfkleding.

Heeft u vragen over de protocollen, toegang en andere zaken die op de golfbaan betrekking hebben, zoek dan contact met de baancommissaris van Stichting Golfbaan Kralingen, de heer Laurens van Dorp. Coronacoördinator is Ruud Kruip. Beiden bereikbaar via info@golfbaankralingen.nl.

Inhoudsopgave

1. Reservering starttijd vooraf of registratie bij caddiemaster op locatie

2. Bereikbaarheid en parkeren

3. Eenrichtingsverkeer op het terrein

4. Caddiemaster

5. Gebruik oefenfaciliteiten

6. Golfles en lesmateriaal

7. Het golfspel & local rules

8. Golfbaan en baanfaciliteiten

9. Restaurant en terras

10. Corona & onverhoopte gezondheidsklachten

1. Reservering starttijd vooraf of ter plekke registreren

Op Golfbaan Kralingen kan worden gespeeld na, bij voorkeur digitale, reservering van een starttijd. U moet vooraf boeken, maar kunt ook op de dag zelf live bij de caddiemaster in diens kantoor een vrije starttijd opvragen om dan te spelen. Het vriendelijke verzoek niet te bellen met de caddiemaster voor een starttijd als dat niet anders kan.

De reservering verloopt via de homepage, waar u via de inlog van E-Golf4U een vrije starttijd kunt zoeken en reserveren. Clubleden en jaarkaarthouders (heel jaar) loggen op de website in via EGolf4U, overige spelers via ‘reserveer starttijd’. Lukt dat niet, dan is bellen met de caddiemaster tijdens openingstijden het alternatief, mits u de NGF-nummers van de spelers paraat heeft: (+31) 010 – 45 22 475.

Registratie verplicht

De opgelegde doelen zijn:

 • registratie van spelers volgens een bezettingsschema, contact- en wachtmomenten voorkómen;
 • zoveel mogelijk mensen laten sporten en bewegen.
 • 1,5 meter afstand bewaren, binnen en buiten het spel.

Voor:

 1. of een 9-holes ronde (= 1 boeking) of 18-holes ronde (= 1 boeking), per dag;
 2. maximaal een 2-bal met een totale handicap van maximaal 108,00;
 3. maximaal een 3-bal met een totale handicap van maximaal 90,00;
 4. maximaal een 4-bal met een totale handicap van maximaal 80,00;
 5. maximaal 6 dagen voorafgaand aan een ronde voor maximaal 3 boekingen per week, jaarkaarthouders 7 dagen.

1. Het boeken van 9 of 18 holes.

U kunt boeken voor 9 holes en indien het reserveringssysteem dat toelaat ook voor een 18 holes ronde. Wanneer gekozen wordt voor 18 holes via het dropdown menu in het boekingsoverzicht, wordt de starttijd van de tweede 9 holes 2 uur na de eerste gekozen starttijd geboekt. Het systeem controleert of deze doorstart mogelijk is. Twee uur lijkt misschien ruim, maar is gekozen om het risico zoveel mogelijk te beperken dat de doorstart wordt gemist. Het is zaak dat u zich voorafgaand aan uw tweede ronde weer even meldt bij de caddiemaster. Vanzelfsprekend houden wij de vinger aan de pols om te ervaren of en hoe dit werkt. Het restaurant nodigt snelle spelers van harte uit om een hapje en drankje te halen voor in de baan of voor na afloop thuis. Het vriendelijke verzoek aan ‘spelers van 18 holes’ om bij een tussenstop uw golfset bij de kastanjeboom nabij green hole 9 te stallen of aan de zijde putting green, niet nabij de uitgang van het terras (hinderlijk voor de greenkeeping).

2. Eenbal, tweebal, driebal of vierbal

Het uitgangspunt voor de individuele golfer is en blijft: vermijd drukte, voorkom opstopping, voorkom contact- en wachtmomenten en houd 1,5 meter afstand (voor iedereen ouder dan 18 jaar). Er kan gespeeld worden in flights van maximaal 2 golfers met een totale handicap van maximaal 108, drie met maximaal 90 of 4 met maximaal 80 (onder voorwaarden). Dit is het maximum dat wij verantwoord achten om aan de gestelde basisregels te kunnen blijven voldoen. Voor alle spelers geldt: laat snellere spelers door om ook in de baan tijdens het spel het aantal wachtmomenten tot een minimum te beperken én speel zelf genoeg door om de tussentijd bij de start van maximaal 10 minuten ook op de baan zelf zoveel mogelijk te handhaven.

3. 3x per week vooraf reserveren plus eventueel op de dag zelf

Let op: op de dag zelf kan een nog niet geclaimde starttijd alsnog gereserveerd worden. Ook wanneer er al drie keer in de betreffende week een starttijd is gereserveerd. Zodoende kunnen zoveel mogelijk golfers spelen op Golfbaan Kralingen, waarmee we voldoen aan het protocol. Maar is het, voor wie dat wenst, wellicht ook mogelijk vaker dan drie keer per week te spelen.

4. Speelt u handicap 36 of hoger? dan speelt u van de oranje tee

Sinds de heropening is het vaak druk in de baan. Vanuit Corona-veiligheid is het voorkómen van opstopping een harde eis. Wie handicap 36 of hoger heeft, is daarom verplicht om vanaf de oranje tee te spelen. Mocht de baan rustig zijn, dan kan de caddiemaster u desgewenst toestemming geven om van rood of geel te spelen. Maar het uitgangspunt is oranje. De handicap-registratie die u volgens de NGF heeft, is hierbij leidend.

2. Bereikbaarheid en parkeren

Vanaf de snelweg A16, afslag 26 Rotterdam-Kralingen, rijdt u twee minuten later via de Kralingseweg ons parkeerterrein op. Met zo’n 90 gratis parkeervakken is dit groot genoeg om de auto gespreid te parkeren, zodat de anderhalve meter ook daar minstens gehandhaafd blijft.

Voor de fiets en scooter is extra parkeerruimte gemaakt nabij de putting green en entree naar de golfbaan.

Metro- en bushalte Kralingse Zoom bevindt zich op 800 meter (10 minuten lopen), of neem buslijn 36 (RET) naar de halte Lichtenauerlaan en wandel nog maar 250 meter naar de golfbaan.

3. Eén- en tweerichtingsverkeer op het terrein

Er is rondom het clubhuis met pijlen, belijningen en borden een routing aangebracht op het terrein tussen parkeerterrein en de caddiemaster, en tussen de green van hole 9 en het parkeerterrein. Dit is een eis van de Veiligheidsregio; gevolg is dat het hier en daar misschien wat omslachtig lijkt, maar u wordt toch vriendelijk verzocht zich hier aan te houden. Het is vooral niet toegestaan om op deze paden gezellig even bij te praten met elkaar: samenkomsten van meer dan 2 personen zijn überhaupt verboden en u blokkeert dan de weg voor anderen.

Bij aankomst geldt voor het starten van spel, oefenen, golfles en voor het bereiken van restaurant of terras: vanaf het parkeerterrein rechts van het clubhuis erin (zijde putting green).
Bij vertrek geldt links van het clubhuis eruit (zijde loodsen).

Daarmee voldoen wij aan de protocollen die ons door de NVG/NGF en de Veiligheidsregio zijn opgelegd.

Tweerichtingsverkeer vanuit en naar de caddiemaster

Tegengesteld lopen aan de hoofdrichting mag voor de volgende situaties: 
 • tussen caddiemaster en afspuitplaats; niet toegestaan om door te lopen naar het parkeerterrein. 
 • tussen caddiemaster en putting green; niet toegestaan om door te lopen naar het parkeerterrein. 
 • tussen caddiemaster en restaurant / terras. Let op dat u voldoende afstand houdt tot tegenliggers; niet toegestaan om door te lopen naar het parkeerterrein.
 • tussen caddiemaster en afslag hole 1 / driving range.
 • tussen caddiemaster en einde green hole 9, het looppad langs green hole 9.

Tweerichtingsverkeer naar/van de lockerloods
Voor het bereiken van de lockerloods kan bij aankomst vanuit het parkeerterrein een paar meter tegengesteld gelopen worden.

 • bij drukte maakt u na het bezoek van de lockerloods rechtsomkeert en moet u de oorspronkelijke routing via de rechterzijde (zijde putting green) van het clubhuis volgen en u zich vervolgens eerst melden bij de caddiemaster.
 • als het rustig is kunt u tegengesteld blijven lopen rechtstreeks naar de caddiemaster; het pad is breed genoeg om eventueel te passeren, omlopen is dan weinig zinvol.
 • tegengesteld lopen is altijd toegestaan tussen uitgang terras /entree noodtoilet en einde green hole 9, langs de afspuitplaats voor de greenkeeping

Tijdelijke opstelplaats trolleys en golftassen tbv bezoek aan restaurant / terras
Onder de grote kastanjeboom bij green hole 9 / afspuitplaats greenkeeping, is tijdelijke opstelplek voor golftassen en -trolleys op het gras, voor die golfers die tussendoor gebruik willen maken van het restaurant en/of terras. Voorafgaand of na afloop van uw golfspel wordt u verzocht eerst uw spullen opgeborgen te houden / op te bergen. Het looppad aan de zijde van de machineloods moet te allen tijde vrij blijven (van daar gestalde trolleys).

Baanmeubilair deels buiten gebruik
Het is vanuit protocol nog niet toegestaan om ballenwassers en afvalbakken in gebruik te stellen in verband met contactmomenten en hygiëne. Ook de picknickbanken nabij de caddiemaster zijn verplaatst en buiten gebruik gesteld om langdurig verblijf en samenkomsten aldaar te voorkomen.

Sinds 15 juni 2020 zijn de banken in baan, bedoeld om even te kunnen wachten en gevaarlijke situaties te voorkómen, wel weer in gebruik. Op het terrein worden spelers geacht de anderhalvemeter afstandsregel te hanteren voor en tot iedereen die 19 jaar of ouder is, ook op de banken in de baan. We vertrouwen op de verantwoordelijkheid van ieder individu.

4. Caddiemaster / receptie

Iedereen die komt golfen, meldt zich allereerst bij de caddiemaster (is ook onze receptie). Bij de caddiemaster staat desinfectiemiddel opgesteld. Alle spelers worden verzocht hun handen hier te ontsmetten. Het kantoor van de caddiemaster is helaas te klein om verantwoord meer dan 1 persoon tegelijkertijd te ontvangen.

Alleen pinbetalingen zijn mogelijk op Golfbaan Kralingen. Contant geld wordt niet aangenomen. 

De caddiemaster wordt middels een transparant PVC-scherm beschermd, vice versa.

Gastspelers tonen elk hun handicapregistratie bij de Caddiemaster met de digitale NGF-kaart en -nummer. Wie zijn of haar handicapregistratie niet kan tonen, wordt de toegang geweigerd. Oorzaak van deze opstelling van het bestuur Stichting Golfbaan Kralingen is misbruik door kwaadwillenden, wat schadelijk is voor de baankwaliteit en voor de baanbeleving door spelers.

5. Gebruik oefenfaciliteiten

Iedere golfer die wil oefenen, dient zich te melden bij de caddiemaster. Op de oefenfaciliteiten hebben onze golfpro’s met hun leerling(en) tijdens de les voorrang op spelers die alleen komen oefenen. Iedereen kan oefenen en gebruik maken van de faciliteiten op basis van beschikbaarheid. Voor het oefenen op de driving range staan bij de caddiemaster ballenmandjes ter beschikking aan spelers die willen oefenen.

Het is op de driving range niet toegestaan om met een driver, hout of hybride af te slaan, tenzij een golfpro aan uw zijde staat. Ballen die over het net naar rechts afzwaaien naar de naastgelegen Boszoom, zorgen jaarlijks meermaals voor schade aan voorbij rijdende auto’s.

Oefenfaciliteiten, ieder met een eigen gebruik

Voor de driving range geldt dat bij aanvang bij de caddiemaster een ontsmet genummerd ballenmandje (uit een maximum van 12 mandjes, 1 mandje per persoon) gehaald kan worden. Ontsmette ballenmuntjes, een ballenkaart of smartphone helpen bij de driving range aan ballen. Wie niet op het overdekte deel terecht kan, kan ook aan de overzijde afslaan. Na afloop van het oefenen wordt het mandje (dat jij zelf hebt ontsmet) weer ingeleverd bij de caddiemaster. Dus niet achterlaten op de driving range.

Spelers die de regels niet kennen zijn een gevaar voor anderen; daarom is de driving range per maandag 16 november 2020 niet meer toegankelijk voor eenieder die geen handicap registratie heeft en/of les bij een van onze golfpro’s.

Afslaan met een driver, hybride of hout is op de driving range, buiten les, niet toegestaan. In verband met afzwaaiers kan namelijk de veiligheid van spelers op holes 2 en 8, en de veiligheid van het verkeer aan de andere zijde van het hekwerk op de Boszoom niet worden gegarandeerd. Ook afslaan van het gras voor de driving range is niet toegestaan!

Voor de oefenbunker geldt dat er maximaal 1 persoon tegelijkertijd gebruik van kan maken met eigen materiaal. Na afloop het verzoek om met een golfclub de bunker weer zo netjes mogelijk glad te maken en eventuele oefenballen zelf op te ruimen.

Voor de putting green geldt dat de vlaggenstokken in de holes staan maar er niet uit mogen worden gepakt, om mogelijke besmetting te voorkomen. Spelers mogen t elkaar niet passeren binnen een afstand van 1,5 meter.

Onder andere bij de caddiemaster en op de driving range zijn desinfectievoorzieningen getroffen. Maak hier alsjeblieft gebruik van. De deurknop van toegang tot driving range en eventuele andere contactoppervlakken worden voor uw veiligheid dagelijks gedesinfecteerd.

6. Golfles en lesmateriaal

Heeft u vragen over golflessen of golfclinics, neem dan contact op met een van onze PGA-A pro’s van de Golfschool Kralingen:


 • Mariëtte de Groot: 06 – 50 69 82 63

 • Caroline Nieuwenhuisen: 06 – 52 51 20 34

Tijdens de golflessen gaan wij ervan uit dat eenieder zijn eigen materiaal gebruikt. Wanneer geen eigen materiaal beschikbaar, kan dit opgevraagd worden bij de golfpro’s. Zij zorgen dat dit klaar staat en dat dit voor en na de les wordt gedesinfecteerd.

Voor wie geen les wil nemen, maar ook niet over een golfset beschikt; een volledige professionele Titleist golfset met tas en eventuele trolley zijn te huur bij de caddiemaster, op basis van beschikbaarheid.

7. Het golfspel & local rules

Markeren van de scorekaart

De NGF raadt spelers aan gebruik te maken van digitale scorekaarten. Daarom heeft de Handicap en Regelcommissie Golfclub Kralingen de volgende tijdelijke regel ingesteld. In verband met zorgen over het uitwisselen van de papieren scorekaarten kiest de  Handicap- & Regelcommissie ervoor om manieren voor het noteren van scores te accepteren, die niet strikt overeenkomen met regel 3.3b. Bijvoorbeeld:

 •  Spelers mogen hun eigen scores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).

 • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.

 • Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren mits de commissie de scores op een andere manier kan accepteren.

Vlaggenstokken

De protocollen eisen dat contactmomenten worden voorkomen. Daarom mogen vlaggenstokken niet worden aangeraakt.

Om het risico op besmetting te minimaliseren, kiest de Handicap- & Regelcommissie kiest de volgende maatregel:

 • Spelers moeten te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan. Overtreding van deze regel is een overtreding van een plaatselijke regel. Het is aan de commissie om te beslissen of zij dit beleid wil vastleggen middels een gedragsregel of plaatselijke regel en of een straf wordt gegeven op basis van de gedragsregels of op basis van een overtreding van de plaatselijke regel.

Fairways

Er zijn op sommige plekken midden op de fairways kale plekken waar te nemen, waar het gras is weggeslagen. Deze zijn veroorzaakt door emelten die zich vlak onder het gras hebben genesteld en kraaien die verzot zijn op deze larven van de langpootmug, en derhalve het gras hebben omgewoeld. Dit is van toepassing op de fairway, halverwege hole 2, hole 4 en hole 8 (in het algemene gebied). Dit kan gekenschetst worden als ‘schade door dieren, regel F-10’.

De Handicap- en Regelcommissie heeft de volgende tijdelijke regel ingesteld: 

 • In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door vogels grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b. [Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.] Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.”

Uitholen

Om te kunnen voldoen aan de protocollen en de golfbaan qualifying te houden, is er een speciaal inzetstuk op de vlaggenstok gemonteerd (PickupCup). Daardoor kun je jouw bal uitholen.

De Handicap- en Regelcommissie heeft de volgende tijdelijke regel ingesteld:

 • De bal moet uitgeholed worden. In de Hole zit een inzetstuk, een speciale schijf aan de stok, die het mogelijk maakt om uw bal met twee vingers uit de hole te pakken. Bij het uit de hole nemen van de bal moet aanraking met de vlaggenstok worden vermeden.

Bunkers

De bunkerharken zijn per 1 juli 2020 weer teruggeplaatst in de bunker. U wordt verzocht zelf desinfectiemiddel of -doekjes mee te nemen, zodat u de bunkerhark na gebruik kunt ontsmetten. De bunkerhark wordt na gebruik weer teruggeplaatst op de standaard. Voor bunkers geldt: laag erin, laag eruit (aan de lage zijde instappen, niet via de hoge rand). U bent niet verplicht de hark te gebruiken, maar het wordt wel gewaardeerd. Maar als u de hart gebruikt, moét u deze ontsmetten.

De Handicap- en Regelcommissie heeft de volgende extra tijdelijke regel ingesteld voor wie het eng vindt de bunkerhark aan te raken:

 • “Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole.”

Broken-tee cups

U dient uw afval mee naar huis te nemen. Uitzondering hierop zijn broken-tees. Om de teeboxen in optimale staat en schoon te kunnen houden, zijn de broken-tee-cups in de baan geplaatst. Het is de bedoeling dat hier alleen broken-tees in belanden. Ander afval zoals kassabonnen, verpakkingen van energierepen, versleten golfhandschoentjes, bananenschillen of beschadigde golfballen horen hier dus niet in thuis. Gebruik alsjeblieft de golftas voor tijdelijke afvalinzameling en neem afval mee naar huis.

Afspuitplaats schoenen, trolleys en clubs

De afspuitplaats is weer bruikbaar, met inachtneming van de desinfectie maatregelen. Zo worden spelers verzocht de spuithendels zelf te ontsmetten met desinfectiemiddel dat bij de afspuitplaats is opgesteld. 

Hole 5A / 5B

 Bij het boeken van een starttijd ziet u voortaan niet meer of u voor hole 5A of 5B boekt. In principe even weken 5A, oneven weken 5B.

Per 5 november: groepsgewijze wedstrijden niet meer toegestaan

Groepsgewijze externe wedstrijden zijn niet meer toegestaan. Kijk in de agenda wat er georganiseerd wordt of afgelast is. Voor externen die willen informeren naar groepsgewijze wedstrijden (exclusieve afhuur baan) wanneer dat onder corona mogelijk is, worden verzocht contact te zoeken met de secretaris van Stichting Golfbaan Kralingen via info @ golfbaankralingen.nl.

8. Golfbaan en baanfaciliteiten

Banken, ballenwassers en afvalbakken

Sommige houten baanbanken zijn teruggeplaatst in de baan. Die horen nu eenmaal bij de look & feel, bedoeld voor kort plaatsnemen áls men even moet wachten. De kans op besmetting is klein en ook hier geldt dat u verzocht wordt bij gebruik na afloop de leuning even te ontsmetten.

Een veel gestelde vraag gaat over het ontoegankelijk maken van picknicktafels. De picknickbanken rondom het clubhuis hebben wij voorlopig verwijderd. Het kan niet zo zijn dat het restaurant zich aan allerhande protocollen moet houden, en dat aan de andere zijde van het terras spelers vrij kunnen zitten op picknicktafels zonder ontsmettingsmaatregelen.

Helaas eist de Veiligheidsregio dat alle overige attributen zijn verwijderd, afgeplakt of afgedekt om infectie te voorkomen. Daarom zijn de afvalbakken en ballenwassers in de baan buiten gebruik gesteld. U wordt verzocht uw afval te verzamelen in uw golftas en thuis uw afval weg te gooien.

Kleedruimten in het clubhuis

Het is niet toegestaan gebruik te maken van de kleedruimten in het clubhuis. Er mag ook nog niet gedoucht worden. Op speciaal verzoek kan er voor groepen een uitzondering worden gemaakt voor douchen. Informeert u hiervoor bij de secretaris van de Stichting Golfbaan Kralingen via info@golfbaankralingen.nl 

Toilet

De toiletten in het clubhuis nabij de entree zijn  beschikbaar welke dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd worden. U wordt verzocht zoveel mogelijk thuis gebruik te maken van het toilet. Ons verzoek is om dit alsjeblieft zo min mogelijk en met in achtneming van alle hygiëne overwegingen voor uzelf en anderen zo verstandig mogelijk te gebruiken. Het baantoilet nabij hole 6 is buiten gebruik gesteld.

Golfbuggy / -cart

Per gereinigde golfbuggy maximaal 2 personen. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze:

 1. uit hetzelfde huishouden komen, mondkapjes zijn NIET verplicht.
 2. niet tot hetzelfde huishouden behoren, mondkapjes zijn NIET verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd.

De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te reinigen. De verantwoordelijkheid voor het reinigen ligt bij de gebruiker(s).

9. Restaurant en terras

Sinds oktober 2020 is het restaurant Golfclub Kralingen (exclusief terras) beperkt open voor afhaal en bezorging. Rondom het clubhuis moet de vrije loopruimte maximaal zijn om contactmomenten te voorkomen. Het terras is gesloten; het is niet toegestaan hier samen te komen en/of iets te nuttigen.

Aan de westzijde van het clubhuis (zijde loodsen) mogen geen golfspullen worden opgesteld in verband met de bereikbaarheid van de horeca en materieel van de greenkeeping.

Het verzoek is om bij bezoek aan het restaurant of terras, voorafgaand aan een golfronde golfspullen nog even opgeborgen te houden. Of na afloop eerst deze eerst op te bergen voordat het restaurant of terras bezocht wordt. Voor wie tijdelijk gebruik wil maken van restaurant en terras , tussen het golfen door, is ook een opstelplaats beschikbaar: op het gras onder de kastanjeboom nabij de afspuitplaats van de greenkeepers. Deze opstelplaats is aangegeven met een bordje, zie foto.

10. Corona & onverhoopte gezondheidsklachten

Onverhoopte gezondheidsklachten? Blijf dan alsjeblieft thuis bij:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38 graden
 • Wanneer iemand binnen uw huishouden koorts heeft vanaf 38 graden
 • Wanneer iemand benauwdheidsklachten heeft
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten