Golfclub

Handicapregistratie

Bij Golfclub Kralingen kan je ook alleen jouw golfhandicap laten registreren. Voor startende golfers is dat mogelijk nadat de baanpermissie is afgegeven door de pro en golfbaan Kralingen. Voor een kleine jaarlijkse vergoeding is het mogelijk om de handicapregistratie door Golfclub Kralingen te laten verzorgen.

Dat kost € 48,- per jaar voor volwassenen en € 24,- per jaar voor jeugd tot en met 18 jaar (inclusief bijdrage aan de NGF). Meld je hier aan om de handcapregistratie door Golfclub Kralingen te laten verzorgen: 

Handicapregistratie aanvragen     

Registratie via E-Golf4U

Binnen de club wordt gebruik gemaakt van het systeem E-Golf4U. Naast het feit dat dit pakket gebruiksvriendelijker is voor commissiewerkzaamheden biedt het de spelers van de club aanvullende mogelijkheden.

Via  de Zuil

Een van de functies is de mogelijkheid om een qualifying kaart via de zuil te registreren. Welke handelingen daarvoor nodig zijn, is in een handleiding bij de zuil beschreven. Een van de bijzonderheden is het verplicht vermelden van de naam van de marker. Indien deze geen lid van Kralingen is, dan moet daar worden vermeld ‘GAST’.

Naast het al bekende registreren van op Kralingen gelopen kaarten, biedt het pakket ook de mogelijkheid om qualifying kaarten, gelopen op andere Nederlandse banen, direct in het systeem op te nemen. Ten eerste bestaat de mogelijkheid, om op een baan waar ook E-Golf4U gebruikt wordt, direct een kaart aan te vragen en in te voeren. Het enige verschil ten opzichte van de zuil op Kralingen is dat er dan niet met de lidcode aangemeld moet worden, maar met het eigen NGF-nummer. Vervolgens kan dan de registratie zoals via de zuil op Kralingen verlopen.

Via de website van E-Golf4U

Een andere mogelijkheid is het invoeren van een qualifying kaart op de website van E-Golf4U. Na via de leden login naar deE-eGolf4U-site te gaan moet de menu-optie ‘Vreemde kaarten’ geselecteerd worden. Daarna verschijnt een venster, waarin ten eerste de algemene gegevens ingevoerd moeten worden en vervolgens het resultaat van de score. Klik hier voor de instructies (PDF).

Na het bevestigen van de invoer – of dit nu via de zuil, elders of de website is gedaan – wordt deze ter controle aangeboden bij de regel- en handicap commissie. Om deze controle mogelijk te maken dienen alle qualifying kaarten nog steeds via de bus ingeleverd te worden.

De punten waarop gecontroleerd wordt zijn:

  • Is de kaart juist ingevuld? (Gelopen op een Nederlandse baan, datum en tijd, naam van de marker, exact en playing handicap, spelvorm en resultaat, handtekening van speler en marker, van welke teebox is gespeeld.)
  • Komt de score op de kaart overeen met die in het systeem?

Zijn deze zaken correct, dan wordt de invoer bevestigd en, zo nodig, de handicap aangepast. Indien een kaart niet compleet is ingevoerd, dan zal deze als DQ worden behandeld. In theorie kan het ook nog voorkomen dat er een te lage score wordt ingevoerd (bij invoer in het systeem wordt deze al gecontroleerd. de gebruiker ziet direct dat er een afwijking is). Ook dan zal de kaart als DQ worden behandeld. In beide gevallen wordt de afgekeurde kaart in het bakje ‘Afgekeurde kaarten’ onder het prikbord tussen de kleedkamers gelegd.

Naast deze standaardregistratie kunnen met het nieuwe systeem eenvoudig niet-ingevulde of ingeleverde kaarten vastgesteld worden. Indien blijkt dat er een kaart is aangevraagd, en deze een week na aanvragen nog niet is ingeleverd, dan wordt de speler daarover geïnformeerd. Is de daaropvolgende week nog niets veranderd, dan volgt een laatste signalering. Indien de week daarop de registratie nog niet is gecompleteerd, dan wordt de aangevraagde kaart als no-return afgehandeld.

Meer controle over eigen invoer

Het invoeren van kaarten door spelers zelf is voor de commissie een ontlasting van de werkzaamheden. Voor uzelf betekent dit dat u meer controle krijgt over uw eigen invoer en de tijdige verwerking daarvan. Vanuit dat oogpunt gezien verzoeken wij u dan ook zo veel mogelijk de kaarten via E-Golf4U te registreren.

Het kan natuurlijk nog steeds gebeuren dat u een kaart niet via E-Golf4U kan registreren. In dat geval zal de commissie uw ingeleverde kaart handmatig verwerken.

Op gezette tijden voert de regel- en handicap commissie haar werkzaamheden rond de ingeleverde kaarten in. We zijn voornemens om op maandag, woensdag en zaterdag de ingeleverde kaarten te verwerken. Mocht je om wat voor reden op een tussenliggende datum een kaart verwerkt willen hebben, of een algemene vraag over handicapping hebben, dan kan je vanzelfsprekend contact met ons opnemen via rhcommissie@gckralingen.nl.

Vanzelfsprekend kunnen er zich situaties voordoen, welke niet in het reguliere proces passen. Wanneer je daarvoor contact met ons opneemt, dan zullen we vast tot een bevredigend resultaat komen.

Voor meer informatie: Matthijs Elvers, Regel- en Handicapcommissie.

 

Handicap registreren

Via de Golfclub Kralingen uw handicap laten registreren.

Registratie formulier

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten