Golfbaan

Reglementen Golfbaan Kralingen

 

1. Toegang golfbaan

1.1 Alvorens te starten dient u zich altijd te melden bij de caddiemaster en uw handicapbewijs of “Kralingen”baanpermissie tonen.
1.2 U dient uw greenfee-kaart of bagtag zichtbaar aan de golftas te bevestigen.
1.3 Bij drukte in de baan kan de caddiemaster een handicap-eis voorschrijven om de doorloopsnelheid in de baan te bevorderen.

2. Speelvaardigheid

2.1

Greenfeespelers,  jaarkaarthouders en spelers bij verhuur van de golfbaan dienen minimaal in het bezit te zijn van WHS handicap 54. Aanvullende legitimatie kan worden verlangd.

2.2 Houders van een baanpermissie (BP) voor Golfbaan Kralingen, uitgegeven door de golfprofessionals (Pro’s) en de Stichting Golfbaan Kralingen (SGK), kunnen elke dag starten als 2-bal. Men dient altijd vergezeld te zijn van een speler met een WHS-handicap van ten hoogste 36. Meerdere BP-spelers in een flight is niet toegestaan.

3. Etiquette en golfregels

3.1 De golfregels van de Royal & Ancient Golf Club & USGA, eventueel aangevuld met plaatselijke regels op Golfbaan Kralingen, zijn van toepassing.
3.2 Tijdelijke plaatselijke regels worden bekend gemaakt op het bord bij de caddiemaster.


4. Speelsnelheid

4.1 Maximaal voor de eerste negen holes 1.45 uur en voor de tweede negen holes twee uur.
4.2 De speler met de laagste handicap in de flight draagt de verantwoordelijkheid dat deze norm wordt aangehouden.
4.3 Als u één hole op de voorgaande flight bent achter geraakt bent u verplicht de achteropkomende flight(s) door te laten.
4.4 Laat een achteropkomende flight passeren voordat u een bal gaat zoeken die niet direct vindbaar is.

5. Startprocedure

5.1 De verantwoordelijkheid van de volgorde van het starten op de afslagplaats ligt bij de caddiemaster of de marshal. Bij wedstrijden van Golfclub Kralingen (GCK) ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur van GCK of bij de door het bestuur van GCK aangewezen GCK-commissie.
5.2 De startvolgorde wordt bepaald door de vooraf gereserveerde start, die bij de caddiemaster wordt omgezet in een definitieve tijd.
5.3 Op hole 1/10 mag alleen worden afgeslagen nadat de voorgaande flight de green heeft verlaten.
5.4

 Spelers komende van de 9e hole hebben recht om te ritsen met nieuwe spelers, waarbij de samenstelling van de betreffende flight in principe ongewijzigd dient te blijven. Wijzigingen in de flight zijn wel toegestaan in de volgende gevallen:

 • een 4-bal gaat verder als een 3-bal;
 • een 3-bal gaat verder als een 2-bal;
5.5 Tijdens drukte is een 1-bal niet toegestaan (zie ook art. 5.9).
5.6

De maximale gezamenlijke exact handicap per flight::

 • 2-bal: 108
 • 3-bal: 90,0
 • 4-bal: 80,0
5.7 Flights van meer dan vier personen zijn niet toegestaan, ongeacht tijdstip en handicap.
5.8 De caddiemaster kan bij de start bij drukte het aantal spelers per flight bepalen om de doorstroming te bevorderen.
5.9 De caddiemaster of marshal kan in geval van drukte in de baan beslissen dat een 1-bal verder gaat als 2-bal of 3-bal.
5.10 Spelers met een WHS handicap van 36 of hoger  dienen altijd van de oranje tees te spelen. 
5.11 Alle overige situaties zijn uitsluitend ter beoordeling van de caddiemaster of marshal.

6. Golfuitrusting en plaatselijke regels

6.1 Polo-shirt met kraagje, lange broek, bermuda of golfrokje. Spijkerbroek is toegestaan, echter zonder rafels en/of scheuren/gaten.
6.2 Golfschoenen (met sokken) of laarzen met spikes of noppen verplicht.
6.3 De spelers mogen uitsluitend gebruik maken van golfstokken die zijn goedgekeurd door de Royal & Ancient Golf Club & USGA.
6.4 Het is niet toegestaan dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas.
6.5 Het is verboden met driving range ballen in de baan te spelen.
6.6 Het gebruik van mobiele telefoon (GSM) in de baan is toegestaan. Bellen in de baan is niet toegestaan, tenzij het een noodgeval betreft. De mobiele telefoon mag gebruikt worden om scores in te geven regels op te zoeken op betreffende apps, echter zonder onnodig oponthoud. Tevens mag de telefoon gebruikt worden om afstanden te meten. De telefoon valt voor deze functie onder art. 6.8.
6.7 Het meelopen met een flight is alleen toegestaan met toestemming van de caddiemaster of de wedstrijdleiding.
6.8

Afstandsmeters: (regel 4.3)

 • Een speler mag elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten.
 • Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid is niet toegestaan tijdens een wedstrijd.
 • Apparatuur die deze functies bezitten mag wel mee de baan in, maar alleen om er de afstand mee te meten.
6.9

 Tijdelijke regel, alleen toepasbaar in het winterseizoen (1 november t/m 30 april).

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hji oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal of verplaatst of geplaats is, dan is de bal in het spel.

“Kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan gemaaid op fairway-hoogte of lager.

6.10

Wanneer een speler de bal in de hindernis heeft geslagen op Hole 7 of Hole 16 moet de speler handelen conform de regel 17, Hindernissen. De speler heeft als extra keuze gebruik te maken van de dropzone van Hole 7 of Hole 16, indien deze dropzone is ingesteld. Gebruik van de dropzone is in overeenstemming met het gebruik van regel 17 (onder straf van 1 slag).

7. Openingstijden

7.1 De openingstijden van de golfbaan, driving range en het clubhuis staan aangegeven op de website van de golfbaan; www.golfbaankralingen.nl.
7.2 De baan wordt ‘s-ochtends vóór 08.00 uur gekeurd door de hoofdgreenkeeper of de baancommissaris. Het resultaat van de keuring wordt vermeld op de website van de golfbaaan.
7.3 In het geval dat de baan is gesloten, is het verboden deze te betreden en vervallen gemaakte afspraken. Baanlessen van de pro’s gaan normaal gesproken door.
7.4 Bij het spelen van groepen van meer dan negen personen op greenfee basis wordt u geadviseerd vooraf contact op te nemen met de caddiemaster (010-4522475).

8. Baanpersoneel en pro’s

8.1 Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang; wanneer zij een teken geven mag u verder spelen. Indien het zwaailicht wordt gebruikt betekent zwaailicht aan “niet spelen”.
8.2 Lesgevende pro’s met hun leerling hebben voorrang op andere spelers.
8.3 Andere dan aan de baan verbonden pro’s zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructies, tenzij met voorafgaande toestemming van de SGK.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Het gebruik van de golfbaan of de accommodaties is volledig voor eigen risico. SGK, GCK, personeel noch bestuurs- en commissieleden of vrijwilligers, zijn niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade in welke vorm dan ook.
9.2 Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins in gebruik van SGK of  GCK door de gebruiker worden beschadigd, zal deze gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden.

10. Algemeen

10.1 Kinderen (spelers) tot en met acht jaar hebben uitsluitend toegang tot de golfbaan indien vergezeld van een volwassene, met jaarkaart of greenfee, in het bezit van een geldige WHS-handicap lager dan hcp 36.
10.2 Huisdieren zijn in de baan niet toegestaan. In en om het clubhuis moeten honden zijn aangelijnd.
10.3 Voor het reserveren en gebruik van handicarts kan men contact opnemen met de caddiemaster.
10.4 Daar waar het Baanreglement niet in voorziet, beslist de caddiemaster, marshal of andere door de SGK aangewezen personen.
10.5 Functionarissen genoemd in artikel 10 lid 4 zijn bevoegd om bij overtreding van dit Reglement passende maatregelen te nemen, eventueel kunnen zij het bespelen van de baan doen beëindigen.
10.6 Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit Baanreglement te kennen en naar de letter en geest toe te passen.
10.7 Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot het bestuur van de SGK, Postbus 4038, 3006 AA  Rotterdam.

 

KNMI-waarschuwingen

Het betreden van de golfbaan is altijd op eigen risico en de stichting aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Bij door het KNMI gestelde kleurcodes gelden de volgende protocollen.

KNMI-code geel:
golfbaan blijft open, maar er wordt bij Baanstatus gevraagd om extra voorzichtig te zijn vanwege code geel.
 
KNMI-code oranje:
baan wordt gesloten als er veiligheidsrisico’s dreigen te ontstaan als gevolg van langdurige storm of rukwinden.
 
KNMI-code rood:
baan gesloten, vanzelfsprekend, omdat bij code rood sowieso het advies luidt om thuis te blijven.

 

Startprocedure

 • Op Golfbaan Kralingen maken we sinds 7 mei 2020 gebruik van vooraf gereserveerde starttijden om te starten.
 • Bij gebruik van starttijden bestaat de kans dat je soms heel even moet wachten; je kunt dan genieten van een heerlijke kop koffie in het Clubhuis, verlies echter niet de tijd uit het oog.

Local Rules / Plaatselijke Regels

 1. Buiten de baan wordt aangegeven door de afrasteringen langs de baan of witte markeringen op palen en bomen. Het water langs hole 4 tot aan de opgang van de afslagplaats van geel van hole 5, alsmede hole 5, 7, 8 en 9 is vanaf de kant van de golfbaan Buiten de baan.
 2. Alle paden en wegen vormen geen integraal deel van de baan, evenals de beschoeiing op hole 7. Regel 16.1 is van toepassing.
 3. Afstandspalen, netten, schuilhut, steunpalen van bomen, hekjes, de beregeningsinstallaties en het zanddepot op de betonnen rijplaten aan de linkerzijde van de fairway van hole 6, en eventuele kunstmatige verhardingen zoals de afslagplaatsen van de drivingrange en bruggen zijn vaste obstakels. De belemmering die zij vormen mag worden ontweken volgens Regel 16.1.
 4. Grond in bewerking (GUR) is aangegeven door blauwe palen, borden of witte lijnen. De speler is verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 16.1.
 5. Tijdelijke Plaatselijke Regels worden aangegeven op de website, bij de caddiemaster en de 1e afslagplaats
 6. Wanneer een speler de bal in de hindernis heeft geslagen op Hole 7 of Hole 16 moet de speler handelen conform de regel 17, Hindernissen. De speler heeft als extra keuze gebruik te maken van de dropzone van Hole 7 of Hole 16, indien deze dropzone is ingesteld. Gebruik van de dropzone is in overeenstemming met het gebruik van regel 17 (onder straf van 1 slag)

 

Beknopt Golfreglement SGK

 1. Bij controle een geldig toegangsbewijs tonen.
 2. Greenfeekaart zichtbaar aan de tas bevestigen.
 3. Spelers zijn persoonlijk aansprakelijk voor door hen veroorzaakte schade.
 4. Baanpersoneel heeft altijd voorrang.

 

Informatie Greenfeekaart

Om uw bezoek zo plezierig mogelijk te laten verlopen, gelden de volgende afspraken:

Melden bij de Caddiemaster en overleggen van een geldige NGF-pas en eventueel legitimatie.

 • Hang badge of Greenfeekaart zichtbaar aan uw tas.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht op het teken “doorgaan”.
 • Voorkom slow play, wees hoffelijk en laat snellere flights passeren.
 • Het Baanreglement is van toepassing en beschikbaar via www.golfbaankralingen.nl en bij de Caddiemaster.
 • Leg uw plaggen terug. Hark bunkers. Herstel pitchmarks op de green. Walkanten en rietkragen niet betreden.
 • Het is niet toegestaan om met driving range ballen in de baan te spelen.
 • U betreedt de golfbaan op eigen risico.

 

Alarmnummer Caddiemaster: 010-452 24 75

 

Marshal Reglement

1. Inleiding
Het grote belang van de veiligheid in de baan, het waarborgen van het plezier van het lopen van een ronde golf van alle baangebruikers en het in goede conditie houden van de natuurlijke elementen vereist een beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. Er wordt van uitgegaan dat iedereen de spelregels kent en daarnaar handelt

2. Uitgangspunten
De marshals zullen de volgende uitgangspunten hanteren bij het beoordelen van situaties:

A

Toezicht op gebruik van de baan, waarbij inbegrepen de driving range en oefen putting green betreffende:

1. Veiligheid  tijdens het spelen:

 • Letten op spelers op andere fairways.
 • Bij holes 1, 3, 5 en 7 eerst afslaan als spelers na uitholen de green verlaten hebben.
 • Niet spelen bij plotseling opkomende mist waardoor onvoldoende zicht is of bij onweer. In overleg met de caddiemaster signaal laten afgaan.
 • Het baanpersoneel moet zijn werkzaamheden veilig kunnen verrichten.
 • Kinderen tot en met acht jaar dienen altijd begeleid te worden door een speler met hcp lager dan hcp 36.

 

2. Etiquetteregels in acht nemen:

 • Geen oefenswing op de tee indien vanuit het “gras” mag worden afgeslagen.
 • Doorstroming van spelers in de baan bevorderen (‘langzaam spel is de grootste ergernis voor achterop komende flights!’) o.a. door:
  • Snel doorzwaaien bij zoeken van een weggeraakte bal;
  • Voorrang verlenen aan snellere partijen;
  • Een driebal of vierbal geeft voorrang aan een tweebal of eenbal;
  • Direct in de richting van de eigen bal lopen en niet per flight “genieten” van een slag van een flightgenoot om vervolgens gezamenlijk naar de volgende bal te wandelen;
  • Tas plaatsen bij de green aan de zijde richting volgende afslag;
  • Na uitholen, score noteren op tee volgende hole;
  • Niet hinderlijk hard uiten van ongenoegen.

 

3. Naleven baanreglement en local rules:

 • Geen driving range ballen gebruiken.
 • Met trolleys de aangegeven route volgen en absoluut niet tussen green en bunkers doorlopen.
 • Vlaggen en uitgetrokken palen terugplaatsen.
 • Bunkers netjes harken en hark weer in de houder terugplaatsen met vork in het zand.
 • Niet zoeken naar een andere dan de eigen bal of van een speler uit de flight.

 

4. Zorg voor en behoud kwaliteit natuurlijke elementen:

 • De baan en de greens niet onnodig beschadigen.
 • Uitgeslagen plaggen terugleggen en aantrappen.
 • In het bezit zijn van een pitchfork en die gebruiken om pitchmarks op de green te herstellen.
 • Niet onnodig tussen struiken en beplantingen lopen, maar de aangegeven route volgen.
 • Waterkanten en rietpartijen niet beschadigen. Dus ook niet tijdens het vissen naar de eigen bal! Vooral de waterkanten van de nieuw gegraven waterpartijen blijven kwetsbaar.
 • Broedende vogels en wild (in ruime zin) beschermen.
 • Geen sigarettenpeuken en ander afval in de baan achterlaten.

5. Letten op gebruik “passende kleding”:

 • Verzorgde kleding zoals aangegeven op het kledingvoorschrift bij de caddiemaster.
 • Het juiste schoeisel, golfschoenen.
 • Geen sportkleding specifiek behorend bij een andere sport. Hockeyschoenen met zachte noppen bij jeugd is toegestaan.
      

6. Bij afwezigheid van een Pro op de driving range:

letten op “illegaal” lesgeven, en op het oefenen met houten en hybrides. Dit laatste levert gevaar op voor spelers op de 1e en 2e hole evenals voor afzwaaiers naar de Boszoom.

B

Controle speelgerechtigheid (geldige Greenfeekaart of geldige Jaarkaart SGK (bagtag)):

 • Controle op bagtag van de SGK.
 • Greenfeekaart zichtbaar aan de tas.
 • Controle op baanpermissie van de Pro, GVB of NGF handicapkaart.
 • Controle op introductie (gast en gastheer spelen tegelijk in de baan).
C

Zorgdragen voor en stimuleren van acceptabel sociaal (golf)gedrag, waardoor het voor alle gebruikers van de baan plezierig is om te spelen en op het golfterrein te zijn:

 • Vooral tegengaan van (te) langzaam spel.
 • In samenwerking met de caddiemaster voorkomen dat er te veel flights in de baan zijn.
 • Op piekuren in overleg met de caddiemaster waarborgen dat er zoveel mogelijk flights van 3/4 personen de baan ingaan.

 

3. Wat zijn de bevoegdheden? Hoe te handelen?

Aanwijzingen marshal:

 • De marshal krijgt een “legitimatiebewijs marshal” en stelt zich voor bij contact met een speler.
 • De marshal kan aanwijzingen geven die onvoorwaardelijk moeten worden opgevolgd. De vaste baangebruikers weten dat!
 • Bij ernstig misdragen kan de marshal de speler het verdere gebruik van de baan ontzeggen.
 • Met de caddiemaster zal nauw worden samengewerkt (continu telefonische bereikbaarheid).
 • Op piekuren kan de marshal in overleg met de caddiemaster dwingend een 3/4-bal voorschrijven.
 • De maximale gezamenlijke exact handicap per flight (2-bal of 3-bal) mag 110 bedragen. Bij een 4-bal geldt maximaal 90.
 • Beledigingen naar de marshal zijn onaanvaardbaar. SGK en GCK zullen altijd de marshal steunen.
 • De marshal zal, tenzij direct moet worden ingegrepen, onrechtmatigheden signaleren en noteren. Op een geschikt moment zal de marshal de situatie met betrokkene(n) bespreken en afhandelen, bij voorkeur buiten de baan.
 • Iedere marshal maakt een kort verslag in het marshalboek. Deze verslagen worden geraadpleegd door de caddiemaster, waarna verdere acties door haar worden geïnitieerd.

4. Maatregelen

De marshal functioneert onder verantwoordelijkheid van SGK. GCK ondersteunt de marshal echter onvoorwaardelijk. Dit is ook het gevolg van het feit dat de meeste marshals leden van GCK zijn. De disciplinaire maatregel naar jaarkaarthouders (inclusief leden GCK) en greenfee spelers zal worden geïnitieerd door de caddiemaster van de SGK.  Al naar gelang van aard en ernst van de overtreding zijn de te nemen stappen:

 • De speler wordt gevraagd in het vervolg beter op te letten dan wel de reglementen goed na te leven.
 • De speler krijgt een waarschuwing.
 • De speler krijgt een ernstige waarschuwing en bovendien wordt de overtreding en zijn/haar naam genoteerd in het marshalboek.
 • De speler krijgt een vermaning en wordt verzocht onmiddellijk de baan te verlaten, waarbij de overtreding en zijn/haar naam in het marshalboek zal worden genoteerd. In voorkomende gevallen zal hij worden verzocht zijn financiële verplichtingen jegens SGK bij de caddiemaster te voldoen.
 • Bij meerdere ernstige overtredingen kan SGK de overtreder tot persona non grata verklaren en hem/haar een jaarkaart of greenfee kaart weigeren.