Biodiversiteit op Golfbaan Kralingen

14 dec 2023

 

De golfbaan als woonplaats van bijzondere diersoorten 

Joost den Houdijker is ecoloog bij IDDS en organiseert daarnaast (op aanvraag) excursies in de natuur. Wij hebben Joost gevraagd om zijn ecologische inzichten te delen met de Rotterdamse gemeenteraadsleden. Die inzichten deelde hij tijdens de rondleiding en het inspreekmoment, maar hij deelt ze ook graag met u…  

“Ja ik ben al een paar keer op Golfbaan Kralingen en in het aangrenzende Kralingse Bos geweest om een excursie te begeleiden. Het is een uniek stukje natuur midden in de grote stad met een indrukwekkende biodiversiteit. Natuurlijk is het leuk om een blauwborst te laten zien of de grote gele kwikstaart. Er zitten heel veel soorten vogels in en om het Kralingse Bos en dit zijn stuk voor stuk bijzondere vogels. Maar dat was niet de belangrijkste reden van deze rondleiding. Het was mijn bedoeling om de raadsleden met een heel andere blik naar de golfbaan te laten kijken.  

Zo heb ik hen verteld waarom de Golfbaan en het Kralingse Bos zo  belangrijk zijn voor de omliggende woonwijken, want op de golfbaan woont namelijk een vos. En vossen eten ratten en muizen. Iedere grote stad heeft last van ratten en muizen en door de vossen blijft die overlast enigszins beperkt. Maar dat vereist wel dat er groene plekjes aanwezig zijn waar dit soort roofdieren zich kunnen verschuilen. Op de golfbaan zijn meerdere biotopen aanwezig, zoals de watertjes, rietkragen, bosjes en houtwallen. Dit zijn ideale plekjes voor dit soort diersoorten. Daarnaast leven er ook uilen en kleine marters, die eten ook muizen.

De golfbaan heeft veel grote bomen en die vervullen een belangrijke functie. In de gaten van die grote bomen wonen rosse vleermuizen en gewone dwergvleermuizen. Deze soorten eten muggen en ook nachtvlinders waaronder ook de eikenprocessievlinder. Daar heeft het Kralingse Bos in het verleden nogal last mee gehad. Vleermuizen zijn overigens beschermde dieren, als je van plan zou zijn om iets anders te gaan doen met golfbaan, krijg je te maken met de Wet Natuurbescherming. Ik vermoed overigens dat er nog wel meer beschermde diersoorten leven op Golfbaan Kralingen. Als de golfbaan weg zou moeten, dienen deze soorten en hun leefgebied gecompenseerd te worden.  

Daarnaast heeft de golfbaan een klimatologische functie. De grote bomen zorgen voor verkoeling maar filteren ook veel fijnstof uit de lucht van o.a. de nabijgelegen A16. En het feit dat de golfbaan zo laag gelegen is, is misschien niet altijd zo fijn voor de golfers, maar wel heel belangrijk. De golfbaan fungeert zo als tijdelijk waterreservoir voor de stad, heel belangrijk met de steeds drogere zomers.  

Kortom, ik vond het belangrijk om de raadsleden te vertellen dat de natuur op en om de golfbaan heel belangrijk is voor de stad. Het is namelijk een vorm van plaagdierbestrijding waar de inwoners van Rotterdam een positief effect van ondervinden. Het is heel belangrijk dat je zoveel mogelijk de balans in de natuur handhaaft en die ontbreekt in de versteende woonwijken van Rotterdam. Wij mensen zijn er eigenlijk altijd de oorzaak van dat er disbalans ontstaat zoals muizen- en rattenplagen en ander ongedierte. Natuurlijk begrijp ik dat er ruimtegebrek is, maar als de golfbaan weg zou gaan, verlies je ook een deel aan plaagdierbestrijding. En daarnaast, hoe compenseer je dan het leefgebied van al deze beschermde diersoorten. De bomen op de golfbaan en het Kralingse Bos huisvesten heel veel diersoorten, als die bomen verdwijnen, verdwijnen die diersoorten ook en dat mag niet zomaar volgens de Wet natuurbescherming.” 

Dank voor je inzichten, Joost! En je inspireert ons ook om met andere ogen op de golfbaan rond te lopen.  

Terug naar nieuwsoverzicht